Tarieven

Psychotherapiepraktijk van Gorsel heeft voor zowel de Generalistische BasisGGz als de Gespecialiseerde GGz contracten met de volgende verzekeraars (incl. labels en volmachten):
-CZ
-De Friesland
-DSW
-Menzis
-Multizorg
-VGZ
-Zilveren Kruis
Om voor vergoeding van de kosten van uw intake/behandeling door uw verzekering in aanmerking te komen, dient u voorafgaand aan de intake de verwijsbrief van de huisarts/bedrijfsarts te overhandigen. U dient hierbij rekening te houden met een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar; indien uw eigen risico nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten, worden de kosten van uw intake/behandeling hiermee verrekend. Het is van belang u vooraf goed te informeren over de hoogte van uw eigen risico.
Niet alle zorg valt onder verzekerde basiszorg, en wordt dus niet vergoed door uw verzekering. Aanpassingsstoornissen en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde zorg. Als dit bij u van toepassing is, wordt dit tijdens de intake met u besproken. Indien u het therapietraject wenst voort te zetten, dient u de kosten voor de intake/behandeling zelf te betalen. Er wordt dan een tarief van 98 euro per sessie (45 minuten face-to-face, 15 minuten administratietijd) bij u in rekening gebracht.
Ook als u niet wilt dat uw huisarts en/of verzekeraar op de hoogte is van uw therapietraject, komen de kosten voor uw eigen rekening. Hiervoor wordt een tarief gehanteerd van 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven (www.nza.nl). Indien u niet wilt dat uw verzekeraar op de hoogte is van uw behandeldiagnose kunt u hiertegen bezwaar maken bij aanvang van uw traject. De NZa heeft hiervoor de privacy-verklaring ontwikkeld

Indien u gemaakte afspraken niet na kunt komen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Voor afspraken die niet of te laat afgezegd worden, wordt een gedeelte van de kosten bij u in rekening gebracht, te weten 65 euro per niet nagekomen afspraak. Dit dient u rechtstreeks aan de praktijk te betalen en kan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering.