Tarieven

Psychotherapiepraktijk van Gorsel heeft contracten met de volgende verzekeraars (incl. labels en volmachten):
-ASR
-Caresq
-CZ
-DSW
-ENO
-Menzis
-ONVZ
-VGZ
-Zilveren Kruis
-Zorg en Zekerheid

Om voor vergoeding van de kosten van uw intake/behandeling door uw verzekering in aanmerking te komen, dient u voorafgaand aan de intake de verwijsbrief van de huisarts/bedrijfsarts te overhandigen.

Voor elk consult (diagnostiek en/of behandeling) dat u heeft bij de praktijk gelden vaste tarieven. In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het is mogelijk dat u op uw kostenoverzicht van uw zorgverzekeraar andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met zorgverzekeraars lagere tarieven worden afgesproken. Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens ‘planning=realisatie’. Dit houdt in dat het tarief van het consult wordt bepaald door de tijd die voor u in de agenda was ingepland. Voor diagnostiekconsulten betreft dit doorgaans 60 minuten, voor behandelconsulten 45 minuten. Indien er meer dan 15 minuten afgeweken wordt van de ingeplande tijd, wordt het consult achteraf in duur aangepast. Ook voor deze langer/korter durende consulten heeft de NZa vaste tarieven opgesteld.’ Houd u er rekening mee dat er een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar geldt; indien uw eigen risico nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten, worden de kosten van uw intake/behandeling hiermee verrekend. Het is van belang u vooraf goed te informeren over de hoogte van uw eigen risico.

Niet alle zorg valt onder verzekerde basiszorg, en wordt dus niet vergoed door uw verzekering. Aanpassingsstoornissen en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde zorg. Als dit bij u van toepassing is, wordt dit tijdens de intake met u besproken. Indien u het therapietraject wenst voort te zetten, dient u de kosten voor de behandeling zelf te betalen. Er wordt dan een tarief van 124,16 euro per consult (60 minuten) bij u in rekening gebracht.

Ook als u niet wilt dat uw huisarts en/of verzekeraar op de hoogte is van uw therapietraject, komen de kosten voor uw eigen rekening. Hiervoor wordt een tarief gehanteerd van 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Indien u niet wilt dat uw verzekeraar op de hoogte is van uw behandeldiagnose kunt u hiertegen bezwaar maken bij aanvang van uw traject. De NZa heeft hiervoor de privacy-verklaring ontwikkeld

Indien u gemaakte afspraken niet na kunt komen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Voor afspraken die niet of te laat afgezegd worden, wordt een gedeelte van de kosten bij u in rekening gebracht, te weten 35 euro per niet nagekomen afspraak. Dit dient u rechtstreeks aan de praktijk te betalen en kan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering. Indien u de afspraak laattijdig annuleert vanwege corona-gerelateerde klachten of vanwege het wachten op een corona-testuitslag worden er geen kosten in rekening gebracht.