Cliënttevredenheid

Na afloop van uw therapietraject wordt u gevraagd een CQ-index in te vullen. Met deze korte (digitale) vragenlijst wordt gemeten hoe u de behandeling ervaren heeft. De uitkomsten van deze tevredenheidsmetingen worden gebruikt om de zorgverlening binnen de praktijk te verbeteren.

In de periode januari 2023 t/m januari 2024 hebben de cliënten hun behandeling gewaardeerd met een gemiddelde van 9.4 (schaal 1-10). Dit rapportcijfer duidt op een hoge cliënttevredenheid over de behandeling in het algemeen. Ook de meer specifieke punten binnen de behandeling worden hoog gewaardeerd, te weten de bejegening, de bereikbaarheid, de verstrekte informatie, de mogelijkheid om samen te beslissen en de mogelijkheid om naasten bij de behandeling te betrekken.

Naast het invullen van de CQ index, wordt u na afloop van het therapietraject ook gevraagd een waardering achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl. Met deze waardering helpt u anderen om hun zorgaanbieder te kiezen.