Cliënttevredenheid

Na afloop van uw therapietraject wordt uw tevredenheid geëvalueerd met behulp van de CQ index, een digitale vragenlijst. De uitkomsten van deze vragenlijst worden gebruikt om de zorgverlening binnen de praktijk te verbeteren.

In de periode januari 2021 t/m januari 2022 hebben de cliënten hun behandeling gewaardeerd met een gemiddelde van 9.4 (schaal 1-10). Dit rapportcijfer duidt op een hoge cliënttevredenheid over de behandeling in het algemeen. Het rapportcijfer is verbeterd ten opzichte van het cijfer van voorgaand jaar (9.0). Ook de meer specifieke punten binnen de behandeling worden hoog gewaardeerd, te weten de bejegening, de verstrekte informatie, de mogelijkheid om samen te beslissen en de mogelijkheid om naasten bij de behandeling te betrekken. Omdat cliënttevredenheid bij de praktijk hoog in het vaandel staat, gaat elk jaar extra aandacht uit naar een specifiek thema rondom de zorgverlening. Afgelopen jaar was dit het thema ‘Transparante communicatie’. Voor komend jaar zal het thema ‘Zelfhulp’ extra aandacht krijgen.

Naast het invullen van de CQ index, wordt u na afloop van het therapietraject ook gevraagd een waardering achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl. Met deze waardering helpt u anderen om hun zorgaanbieder te kiezen.